Կատու
Ոչ քեզմէ աղուոր
մարդ չի գիտեր
խենթացողի դէմքը