ե՞ս եմ ասի
լսեցի՞ր
Պատին վրայ ճանճ կայ
մէջտեղները չես