Լաւ որ կաք ձախողութիւններս, առանց ձեզի չէի ըլլար🤗

 

Սիրտերը միասին💕
բարեւ շաբաթավերջ
Հաւնողը հաւներ է
աս ալ կ՚անցնը