Լաւ որ կաք ձախողութիւններս, առանց ձեզի չէի ըլլար🤗

 

Վալանթայնին մինակ ըլլալէն աւելի փիս բաներ
նորէն փորձէ🎯
աղուոր բաներ ունեցիր
Շուտիկ մը թող գայ…