սոխին անուշը չըլլար
բարեւ ըրէ՛
սուրճը դրէք կու գանք կոր
երջանիկ արարած