աղուոր բաներ մտածէ
այս Ապրիլ ալ ասանկ
յիշեցնամ կարգով
Վաղը՝ Ուրբ.