Ծովէ ծով Հայաստան
յօշուտում
Շիրին ըլլալ շարթ է
ես եմ