Լաւագոյն տարրը
Սիրտս կը դողայ…
Գիրք մը…
Եւ եղեւ մարդ