լոյս օրերու…
Ծառ տնկել
Սիրտս կը դողայ…
#հոսեսաղբարիկ