սուրճը դրէք կու գանք կոր
Ալօ՞ ալօօ՞՞
բան մը…
Հէլէ կը նայինք