Լոյսն աղուոր է
լոյս օրերու…
արաբկիրցի աղջիկը
Պէյրութ Փարիզ