Շնորհաւոր Զատիկ
բարակին մի նայիր
Վազ մի անցնիր
Ապուշ մի՚լլար