Ծնունդս

Յունուար վեցին ես ծնայ
Հուրը սրտիս կը մխայ
Սուրը ճակտիս ես ծնայ

Այս աշխարհէն Ճանճիկեան մը անցաւ։ Ծնած է հարիւր տարի առաջ Յունուար 6ին։

Ճանճիկեանի կենսագրութիւնը կրնաք կարդալ Արաս Հրատարակչատան կայքէջէն, ուր կրնաք գտնել նաեւ նոր հրատարակուած գիրքը։

հին մեղեդին
Մեր տունը
ցաւը մեծ
Ես դուն ան եւ սէրը