«Ծովափը
Մենք ու մեր ժպիտները փոքրիկ
քով քովի էինք
– Սիրաբանելու յարմար օդ է –
ըսի՞ր թէ չըսիր –
Դուն չըսիր – աչքերդ ըսին -»
-Զահրատ, «Ծովէն վերջ», 2004

մեռած լճի մը հանգոյն
Բարի տարեդարձ Զապէլ Եսայեան
Պիտի գոռամ
խենթացողի դէմքը