Կ՚ուզես ծովէ ծով Հայաստա՞ն։
Ի՜նչ խօսք, կու տա՛ն։
Բայց նախ հո՛ս ցոյց տուր,
Որ կրնաս տնկել քովէ քով մրգաստան։
-Աբրահամ Ալիքեան, «Ծղրի՛թը, Նորէ՜ն», 2004

Կեանքին մէջ բաժանում ալ կայ
Իրիկունը
չէ դադրած
սպասումը վերջանայ