Կ՚ուզես ծովէ ծով Հայաստա՞ն։
Ի՜նչ խօսք, կու տա՛ն։
Բայց նախ հո՛ս ցոյց տուր,
Որ կրնաս տնկել քովէ քով մրգաստան։
-Աբրահամ Ալիքեան, «Ծղրի՛թը, Նորէ՜ն», 2004

Սիրոյ լեզուն
սուսիկ ժպիտներ
Պէյրութ Փարիզ
խաղաղութիւն ամենեցուն