Վալլա պրավօ
Հասկցի՛ր այլեւս
հաշտուի՞նք
դու դո՛ւն ես