Կայլակները անոր շապիկին ճերմակին վրայ գիծի վերածուած կ’իջնային դանդաղ։

Յակոբ Օշական, «Մնացորդաց»

Մեր տունը
չէ դադրած
Ծնունդս
խնդայի