Կայլակները անոր շապիկին ճերմակին վրայ գիծի վերածուած կ’իջնային դանդաղ։

Յակոբ Օշական, «Մնացորդաց»

երփներանգ
#հոսեսաղբարիկ
Գիրք մը…
Երազը