Հովին բերածը գամին կը տանի
Ե՞րբ
հեծապտոյտ մը 🚲
աղուոր շաբաթավերջ😌