եկուր…
Բարեւ խենթուկներ🙆‍
Կարօտցանք
սոխին անուշը չըլլար