Էջ մը ապագայ հայ պատմութենէն
Վաղը չկայ որ…
Չամչով կարկանդակ
Լիաբուռ