նորմալը տակաւին ձանձրալի է
Այսօր ասանկ օր մըն է
վաղը կ՚ըլլայ
Շուտիկ մը թող գայ…