Արմատ արձակել
Ծովէ ծով Հայաստան
Անոր համար…
Հրանդ Տինքի անուան դպրոց