Վաղը… Վաղը ինչո՞ւդ պէտք է: Վաղը ասանկ կ’ըլլա՞յ: Օդը ասանկ #աղուոր կ’ըլլա՞յ: Շաբաթ մը ետք ի՞նչ կ’ըլլայ, յայտնի՞ է: Ողջ կ’ըլլա՞նք: Պոլիսը տեղը կ’ըլլա՞յ գալ ամիս: Երկրագունտը տեղը կ’ըլլա՞յ: Վաղը… Կեանքի մէջ վաղը չկայ որ:
Եւ երբ այսօրը կը փախցնես ձեռքէդ, ի՞նչ կը մնայ…
Զաւէն Պիպեռեան, «Անկուտի Սիրահարներ», 1962

Նամակ
Մեծ Կոմիտաս
ապրիլ չի կայ
սպասումը վերջանայ