չհասկցաւ Մարտիրոս
Գիրք մը…
խնդայի
արաբկիրցի աղջիկը