սիրտ կ՚ուզէ
սանկ համով սո՞ւրճ մը միասին…
սոխին անուշը չըլլար
տուն քակողներուն