մի մոռնար…
Օօօհհհ քեպապ…
սանկ համով սո՞ւրճ մը միասին…
Պատին վրայ ճանճ կայ