մեծ երազներ
անուշ ըլլայ⏳❤
Աղուոր երազիդ համար
դուն հաւատացի՞ր