Այսօր կաղանդ է
մեռած լճի մը հանգոյն
ես եմ
Զապէլ Եսայեան