հապիպի…
💙
Այսօր քանի՞ շաբթի էր
Դուրսէն բամմը պէ՞տք է