Ինչո՞ւ աղուոր ես
Բարի տարեդարձ Զապէլ Եսայեան
ես եմ
Շփեցի աչքերուս