ապրիլ վիշտը
սե՜ւ, խաւա՜ր…
Օճախս երգեցի
Ինչո՞ւ աղուոր ես