Սիրտս կը դողայ…
Ո՜հ նոգա
Մեր տունը
Շիրին ըլլալ շարթ է