Կեանքին մէջ բաժանում ալ կայ
Ողոք
Բանուորուհին
ամբողջ աշխարհը