ըըըըըըըըըըըը…
շատ կերանք
սոխին անուշը չըլլար
մէջտեղները չես