Կը յիշենք, կը դատապարտենք, կը պահանջենք։ #13տարի

հեռացողը չէր
Մենք
քուն չունի՞ս
Նոր պայքար