Կը յիշենք, կը դատապարտենք, կը պահանջենք։ #13տարի

Այսօր կաղանդ է
մրջիւնի բոյն մը
Կոհակներու կատարները
խենթացողի դէմքը