նորէն փորձէ🎯
դուն հաւատացի՞ր
անուշ ըլլայ⏳❤
մի՛ վախնաք