Հաւնողը հաւներ է
մի՛ վախնաք
Լաւ որ կաք🤗
նորէն փորձէ🎯