Դուրսէն բամմը պէ՞տք է
սանկ համով սո՞ւրճ մը միասին…
ի՞նչ կ՚ընէք կոր
լալ