«Խմբագիրը, որ ամէն խմբագիրներու պէս աշխարհի սովորական իրերը խոշորացոյցով կը դիտէր, թափ տուաւ իր գրչին, իր երեւակայութեանը, *ճոռոմ* եւ ուռուցիկ ոճով մը ծանուցանելու համար Կոստանեանի արժանաւոր սանին մեկնումը»։
-Երուխան, «Ամիրային Աղջիկը», 1900

Անեղ
…բայց
Ծածկագէտ
Գռիհ