Գործիդ նայէ պապամ
Նորէն սրբագրեր են
օք✓
կորը կը սիրենք կոր