կորը կը սիրենք կոր
Գործիդ նայէ պապամ
Նորէն սրբագրեր են
օք✓