Ի վերջոյ
աւարտի մը պատմութիւնը
Վերջին ընդրիք
Էջ մը ապագայ հայ պատմութենէն