քեզի հետ
դուն հաւատացի՞ր
հինգ նշան հաուննալու
չես կորսուիր