մի՛ վախնաք
Ընկերները սուտ չեն խօսիր
Ի՞նչ կայ տուբէն դուրս
չես կորսուիր