Պատին վրայ ճանճ կայ
զըխխըմ
Քիթէս բերնէս եկաւ
սանկ համով սո՞ւրճ մը միասին…