գիտցա՞ր
Ձգէ պապա👺
լաւ ըսենք որ լաւ ըլլանք
մի մոռնար…