Օօօհհհ քեպապ…
Այսօր քանի՞ շաբթի էր
շատ կերանք
Ատիս Հարմանտեան