«Բայց ոչ, այդ պիտի չըլլայ։ Ամէն երկրի մէջ, ամէն զուգահեռականի վրայ մենք կանք, ո՛չ յղկուածներս, այդ պիտի չձգենք որ ըլլայ։ Քերթուածը, արուեստները, գրականութիւնը մարդն է, մարդուն ըսածներն ու ըրածներն են։ Ճարտարարուեստը, մեքենան ամէն բան չեն։ Հարստանալը, լաւ հագուիլը, լաւ ուտելը միայն, չի գոհացներ մարդը։ Անկէ անդին, անկէ անդին ուրիշ պահանջներ ալ ունինք։ »
– Յակոբ Մնձուրի, «Մենք», 1971

Օճախս երգեցի
Բարի տարեդարձ Զապէլ Եսայեան
Արմատ արձակել
աւարտի մը պատմութիւնը