«Բայց ոչ, այդ պիտի չըլլայ։ Ամէն երկրի մէջ, ամէն զուգահեռականի վրայ մենք կանք, ո՛չ յղկուածներս, այդ պիտի չձգենք որ ըլլայ։ Քերթուածը, արուեստները, գրականութիւնը մարդն է, մարդուն ըսածներն ու ըրածներն են։ Ճարտարարուեստը, մեքենան ամէն բան չեն։ Հարստանալը, լաւ հագուիլը, լաւ ուտելը միայն, չի գոհացներ մարդը։ Անկէ անդին, անկէ անդին ուրիշ պահանջներ ալ ունինք։ »
– Յակոբ Մնձուրի, «Մենք», 1971

#կեցցէ1մայիս ✊
Ամբողջ աշխարհը
Կեանքին մէջ բաժանում ալ կայ
Սպասել շրթունքներուն