բարի գիշեր🌜😗
բարի եկար աշուն 🍂🍁
յիշեցնամ կարգով
Ուրախութիւնը կը շինես