խաթրիս համար
մի մոռնար…
Ալո՞
խաղողութիւն ամէնէցուն