Պատին վրայ ճանճ կայ
բան մը…
երջանիկ արարած
խաթրիս համար