Միասին շատ շատ աղուոր
պէտքերը եւ սիրածներս
Շնորհաւոր Զատիկ
ես ալ քեզի