Տեսակ մը
Կաս ու չկաս
Կը նայի՞ս
սոխին անուշը չըլլար