քեզի ինչ
հերոսներս
էրքէկութիւն մի ծախէք
#8ՄարտՊայքարիՕր