խաթրիս համար
Կարօտցանք
Հոս եկուր ծօ
սուրճը դրէք կու գանք կոր