բարի գիշեր🌜😗
դուն հաւատացի՞ր
Հովին բերածը գամին կը տանի
շնորհաւո՜ր