Այսօր կաղանդ է
ապրիլ չի կայ
աւարտի մը պատմութիւնը
Ի վերջոյ