ապրիլ չի կայ
Ինչո՞ւ աղուոր ես
Ամբողջ աշխարհը
Պիտի գոռամ