բարակին մի նայիր
պէտքերը եւ սիրածներս
Այսօր քանի՞ շաբթի էր
լաւ ըսենք որ լաւ ըլլանք