Մարդիկ կան կը պարեն յիշելու համար … Մարդիկ կան կը պարեն մոռնալու համար։

Հանրայայտ այս խօսքերը առնուած են Eagles խումբի Hotel California երգէն։ Some dance to remember, some dance to forget. Զանազան մեկնաբանութիւններ կան թէ երգը բունը ինչի մասին է, ըստ երգի բառերը գրողներէն Տոն Հենլիի, «Երգը ճամբորդութիւն մըն է անմեղութենէն դէպի փորձառութիւն»։ Կարժէ երգը այստեղ լսել։

Կաւիճի եւ գրատախտակի ձեւաւորումը առնուած է Graphic Burger-էն։

լուծումը ի՞նչ է
աղուոր բաներ մտածէ
ամբողջութեամբդ
Սիրելի բնութիւն…